Náš cieľ

Elektrická energia je jedným z najúžasnejších divov prírody, ktorý poznáme. Naučiť sa využiť ju, bolo bezpochyby jedným z najväčších vynálezov ľudstva. Avšak naučiť sa ju ekologicky vyrábať, to je stále veľkou výzvou súčasnej doby. Je to záväzok, ktorý nesieme voči životnému prostrediu, v ktorom žijeme my, ale hlavne, ktoré tu zanecháme našim deťom a ďalším pokoleniam.

Preto spoločnosť Enerco group je dnes tu a prináša riešenia pre budúcnosť, ktorá začína už dnes. Naším cieľom a zároveň poslaním je hľadať spolu s Vami moderné riešenia výroby elektrickej energie s minimálnym dopadom na životné prostredie a pomáhať Vám pri ich implementovaní.

Pre našich zákazníkov spolu s našimi technologickými partnermi dodávame komplexné projektové riešenie od prípravy štúdie, návrhu rozpočtu, výberu vhodných technologických riešení až po samotnú realizáciu diela.

Pre viac informácii o našej ponuke a projektoch nás prosím bez váhania kontaktujte prostredníctvom nášho kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky a dohodnite si s nami termín Vašej prvej, bezplatnej konzultácie.