O nás

Enerco group je obchodná a konzultačná spoločnosť, ktorá združuje v rámci interných a externých vzťahov odborníkov a firmy celého projektového cyklu elektrárne. Našou filozofiou je ponúknuť zákazníkovi špičkovú technológiu za ceny nižšie oproti konkurencii. To sa dá dosiahnuť len súčinnosťou špičkových expertov na každú z kľúčových zložiek projektu.

Ponúkame projektové riešenia a dodávku na kľúč:

- Technológiu bioplynovej elektrárne
- Kogeneračná jednotka, motor-generátor
- Plynové hospodárstvo, rozvody, chladenie, čistenie a skladovanie plynu

Ďalej ponúkame zabezpečenie nepretržitej prevádzky bioplynovej elektrárne, to znamená služby súvisiace s manažmentom suroviny vrátane dohľadu nad pestovaním, zberom, silážovaním, dávkovaním suroviny a kontroly biológie.