Kogenerácia

Vysokoúčinná výroba elektriny a tepla patrí v súčasnosti medzi štátom podporované spôsoby výroby elektrickej energie. Kogeneračné jednotky z našej ponuky svojou spoľahlivosťou a účinnosťou, nízkymi servisnými nákladmi a priaznivou obstarávacou cenou zabezpečia rýchlu návratnosť Vami investovaných prostriedkov.

Pripravíme pre Vás na mieru riešenie na kľúč pre projekty:


- kombinovanej výroby elektriny a tepla (kogenerácia)

- kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu (trigenerácia)

- výroby elektriny z odpadového tepla

- systémov záložného napájania (dieselagregáty)

Ponúkame kogeneračné jednotky pre palivo zemný plyn, bioplyn, diesel, plyn z čističiek odpadových vôd, skládkový plyn a banské plyny, alebo aj pre náročné energetické projekty s rekuperáciou tepla v priemyselných prevádzkach.